Pana la 100.000 euro pentru upgrade sau adoptare de tehnologii digitale

fonduri digitalizare

Setrio vă ține la curent cu veștile bune și oportunitățile. Aveți o clinică, farmacie sau depozit care se încadrează în categoria IMM? Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) vă dă posibilitatea să accesați fonduri digitalizare până la 100.000 euro pentru tipurile de produse si servicii listate mai jos.

Categorii de cheltuieli eligibile
  • Consultanță tehnică în vederea digitalizării
  • Echipamente hardware, echipamente pentru automatizări
  • Licențe software
  • Website prezentare
  • Magazine online (platformă e-commerce)
  • Servicii de arhivare
  • Servicii de cloud
  • Audit tehnic
  • Cursuri sau instruire personal pentru utilizarea sistemelor IT

Aplicanții eligibili: orice IMM înființat în baza Legii nr.31/1990 republicată privind societățile, Legii nr.1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr.6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, care au sediul social în România.

Planul PNRR: DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Buget apel: 347,50 milioane euro

Mai multe informații pe site-ul ministerului și în documentul official

Au fost publicate următoarele modificări privind ghidul întocmit inițial:

Anul de referință va fi 2022 în loc de 2021, perioada de monitorizare va fi de doar 3 ani în loc de 5 ani. A fost prelungită și perioada alocată depunerilor de proiecte pentru ca solicitanții să declare întâi bilanțul pe 2022. 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30 Iunie, iar cel pentru declararea bilanțului este 31 Mai. Formularul pentru bilanț a fot deja publicat, ceea ce face posibilă depunerea lui mai devreme.

Grila de punctaj nu s-a modificat, în consecință, societățile care vor să acceseze aceste granturi trebuie să declare obligatoriu profit la 2022, iar pentru punctaj maxim este necesar ca profitul la 2022 să fie mai mare cu min. 15% față de cel din 2021 și să reprezinte minim 20% din cifra de afaceri pe 2022.


Lansarea apelului a avut loc luna aceasta. Clienții și partenerii SETRIO interesați să fie contactați de un consultant în accesarea fondurilor sunt rugați să completeze formularul de contact folosind butonul alaturat.

Pentru pre-analiza dosarului de finanțare și stabilirea eligibilității este nevoie de BILANȚ 2021 + 2022

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
b) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
c) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
d) au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;
e) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului ghid;
f) nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
g) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
h) nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentului ghid;
i) nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
j) nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună.
k) nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
l) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
m) nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
n) nu desfășoară comerț sexual;
o) nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
p) nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
q) nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
r) solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează in limitele prevăzute în prezentul ghid.
s) se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI)

Criteriile de intensitate digitală (DESI)

i. mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
iv. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);
v. utilizează IoT;
vi. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
vii. utilizează CRM;
viii. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există
trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
ix. utilizează tehnologia de AI;
x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
xi. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email