Protejați actul medical, spațiul și natura. Veți avea mai mult timp pentru pacienți, nu veți mai avea nevoie de spații suplimentare pentru depozitarea documentelor și nu veți mai face risipă de hârtie.

Modernizarea cabinetului și a farmaciei

Digitalizarea cabinetului și a farmaciei presupune transformarea activităților consumatoare de timp, atât pentru medic / farmacist, cât și pentru pacient, în acțiuni automatizate, realizate rapid de dispozitive electronice, iar o semnatura biometrica îndeplinește cu succes o asemenea cerință.

 • Pregătirea, tipărirea, scanarea, indexarea și arhivarea documentelor devin istorie. Semnarea lor se face electronic și se salvează instantaneu în softul de gestiune.
 • Reduceți costurile cu documentele fizice. Alocați mai puțini bani pentru achiziția de hârtie, tuș pentru imprimantă, dosare și bibliorafturi.
 • Un aspect important de securitate al semnăturilor electronice este capacitatea de a efectua o comparație de semnături foarte precisă și fiabilă. Cadrul legal este acoperit.
 • Vă bucurați de mobilitate. Dispozitivul este mic, ușor, ideal pentru birou dar și pentru activitatea de teren. Dispune de accesorii de protecție pentru transport.
semnatura biometrica

Dispozitiv pentru semnare biometrică WACOM STU-40

Din punct de vedere tehnic, vă propunem un echipament LCD compact, monocrom, cu funcții complete pentru mai multe stații de lucru și medii de rețea. Este ideal pentru orice mediu de semnare, versatil, complet, cu un design subțire și o suprafață cu profil redus.

Ecranul LCD de 4,5” este suficient de mare pentru a captura semnături mai lungi, precum și pentru a găzdui butoane soft în plus față de zona de semnătură. În plus, ecranul este ușor de citit în condiții de lumină variate. Criptarea de ultimă generație și un ID hardware unic asigură o experiență de semnare sigură.

Garanția standard este de 3 ani, cu posibilitate de extindere până la 5 ani.

Ce spun utilizatorii

Anca Mihaela Seto

Director Comercial Spinal Care

“În acest moment sunt foarte multe clinici în piață, iar pacientul selectează experiența care l-a făcut să se simtă cel mai bine. Tu, ca business, trebuie să faci ceva în acest sens sau pierzi pacienți. La Spinal Care vrem să ținem ritmul cu tehnologia: ne ajută ca și imagine pentru pacienți, în special pentru cei tineri. Implementarea modulului de semnătură biometrică în BizMedica a avut mai multe beneficii: în primul rând cel al percepției premium (digitală) în fața pacientului, despre care vorbeam. În al doilea rând, am vrut să scăpăm de arhiva fizică. Aveam o încăpere pe care o foloseam ca arhivă și acum am transformat-o într-un cabinet nou. Am făcut economie cu consumabilele (în momentul de față s-a dublat prețul hârtiei). Impactul cel mai mare în schimb a fost în productivitate: când pacientul se prezintă la recepție trebuie, din punct de vedere legal, să completeze și să semneze o suită de formulare (acorduri GDPR, Covid, fișe diverse), aspect foarte dificil, mai ales la pacienții în vârstă care citesc sau completează greu aceste documente. Stăteau în sala de așteptare cu un clipboard în față și se pierdea foarte mult timp, câteodată chiar trebuia să decalăm programările. Acum, cu semnare electronică, recepția doar le prezintă documentul și toate formularele se bifează rapid. Din economia de timp de la fiecare pacient putem câștiga până la o extra consultație în fiecare zi.”

Digitalizați documentele scrise de mână

semnatura biometrica
 • Lucrul cu dosarele medicale este mai ușor și mai rapid folosind un stilou digital, mai degrabă decât un mouse și o tastatură.
 • Semnați, scrieți și desenați direct pe ecranul unui dispozitiv, așa cum ați face-o pe hârtie.
 • Permisiunea introducerii directe a datelor digitale care accelerează procesele back-end, cum ar fi comandarea rețetelor, reduce sau elimina gestionarea manuală a hârtiei.
 • Îmbunătățiți viteza de furnizare a îngrijirii prin accelerarea proceselor de administrare.
 • Maximizați productivitatea medicilor și a altor cadre medicale.

Eficientizați procesele pacientului

semnatura biometrica

Pentru furnizorii de servicii medicale, creșterea vitezei și eficientizarea fluxului de lucru este crucială pentru îmbunătățirea rezultatelor pacienților și reducerea costurilor.

 • Accelerați procesele de gestionare a documentelor medicale prin digitalizarea și/sau înlocuirea documentelor pe hârtie.
 • Reduceți timpul, efortul și costurile implicate în tipărirea, procesarea, scanarea, arhivarea și preluarea documentelor pe hârtie.
 • Asigurați o experiență familiară și confortabilă pacienților oferindu-le fiabilitate dovedită prin ani de utilizare zilnică în cadrul unităților medicale din întreaga lume.

Pacienții semnează biometric,
BizMedica și BizPharma arhivează și stochează:

Legislație

Soluțiile de semnătură Wacom integrate cu API Sign Pro în softurile Setrio
îndeplinesc cerințele definite de Directiva europeană eIDAS Regulation 910/2014
privind semnătura electronică.

semnatura biometrica

Legislație internă – documente semnate biometric de către farmacii

CNAS a reglementat semnarea prescripțiilor electronice cu ajutorul semnăturilor biometrice: “Semnarea prescripției electronice (componenta eliberare) de către persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului se face olograf în format letric sau digital.”

Extras din pagina 493 din HG 521/2023: ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Având în vedere caracteristicile menționate mai sus, semnatura biometrica poate fi considerată drept o versiune de semnatură electronică extinsă conform Legii 455/2001 („Legea Semnăturii Electronice”) care cuprinde terminologia relevantă cu privire la acest tip de semnatură, după cum urmează: (b) „semnatura electronică extinsă” reprezintă acea semnatură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de către semnatar; și (iv) este legată de înscrisul electronic la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestuia este identificabilă.

Conceptul de semnatura biometrica nu este definit în mod specific în legislația română. Cu toate acestea, putem interpreta semnătura biometrică ca fiind un tip de semnătură electronică, creată prin utilizarea unui dispozitiv electronic specializat (ex. un pad de semnătură sau tabletă) care înregistrează datele biometrice ale semnăturii olografe.

Procesul de semnare a documentelor electronice are următoarele caracteristici:
– un pad de semnatură înregistrează datele biometrice ale unei semnături olografe;
– padul de semnătură înregistrează date brute precum poziția (x,y), unghiul (stiloului) și presiunea (aplicată cu stiloul pe tabletă);
– prin utilizarea unui software, datele brute înregistrate de padul de semnătură sunt convertite în date biometrice, astfel: (i) date temporale (ritm) – viteza și accelerația; (ii) presiune; (iii) date grafice; (iv) unghi; și (v) diferența de unghi.