ANSPDCP: Procedura de efectuare a investigatiilor privind respectarea GDPR

Procedura de efectuare a investigatiilor a fost aprobata prin Decizia nr. 161/2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigatiilor, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP.

Procedura de efectuare a investigatiilor a fost aprobata prin Decizia nr. 161/2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigatiilor, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP.
In exercitarea atributiilor de control conferite de legislatia europeana si nationala, ANSPDCP, efectueaza investigatii, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

 

Prin investigatiile efectuate de ANSPDCP intelegem acele actiuni care au ca scop monitorizarea si controlul legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal de catre operator.

 

Conform Procedurii investigatiile pot fi efectuate:
din oficiu: la propunerea compartimentelor cu atributii de control ale ANSPDCP; presedintelui sau vicepresedintelui ANSPDCP – printr-o rezolutie scrisa; celorlalte compartimente din cadrul ANSPDCP; ca urmare a transmiterii notificarilor de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal; pentru verificarea unor date si informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obtinute de catre ANSPDCP din alte surse decat cele care fac obiectul unor plangeri, inclusiv pe baza sesizarilor sau a informatiilor primite de la o alta autoritate de supraveghere sau de la o alta autoritate publica; sau in vederea cooperarii internationale, precum si cu celelalte autoritati de supraveghere din statele membre, in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv in cadrul operatiunilor comune si al acordarii de asistenta reciproca.
la plangere: analizarea si solutionarea plangerilor se realizeaza in conformitate cu Procedura de primire si solutionare a plangerilor, aprobata prin decizie a presedintelui ANSPDCP.

 

Procedura stabileste modalitatea efectuarii:
1. investigatiilor pe teren;
2. investigatiilor la sediul ANSPDCP;
3. investigatiilor in scris;
4. investigatiilor la autoritatile/organismele publice.

 

Continuati articolul aici
Sursa: Juridice.ro

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email