Noul flux de raportare & e-Factura pentru facturile CAS

Noul flux de raportare

Dragi utilizatori BizPharma,

Cu referire la noile modificări care privesc transmiterea facturilor către Casele Județene de Asigurări de Sănătate, revenim cu precizările de mai jos. Punctăm de asemenea că ele sunt valabile începând cu versiunea 3.24.5.8 a aplicației BizPharma.

1. Fluxul de lucru la completarea borderourilor CAS și la raportarea rețetelor nu se modifică. Singura observație este că seriile, numerele și data facturilor completate pe borderourile CAS vor fi ale unor facturi proforme și nu ale facturilor fiscale finale care se trimit la ANAF.
Unii contabili susțin că în cazul proformelor se poate păstra exact aceeași combinație de serie și număr că cea pentru facturile fiscale finale, urmând ca pe facturile fiscale finale să se modifice doar data.

2. Facturile electronice CAS vor fi generate tip proformă. Acestea se trimit în SIUI, se verifică cu decontul raportării și se finalizează când toate verificările au fost realizate, exact ca și până în prezent. Singura diferență este că în momentul în care se finalizează facturile, se va prelua automat din SIUI un identificator suplimentar care va fi folosit la transmiterea către ANAF.

În cazul în care, din diverse motive (funcționare defectuoasă SIUI, întrerupere conexiune la internet etc.), nu se poate prelua acest identificator în mod automat imediat după finalizarea facturilor, se poate folosi butonul Preia identificator SPV [F10] din fereastra de facturi electronice.

bizpharma_preia_indicator_spv

3. În fereastra de facturi electronice CAS au apărut următoarele coloane suplimentare:
Proforma – indică dacă factura generată este de tipul Proforma sau nu. NU trimiteți factura în SIUI dacă nu este de tipul proformă, încercați să o ștergeți și să o regenerați!
Serie factură fiscală – indică seria facturii fiscale finale care va fi raportată la ANAF
Număr factură fiscală – indică numărul facturii fiscale finale care va fi raportată la ANAF
Dată factură fiscală – indică dată facturii fiscale finale care va fi raportată la ANAF
Pregătită raportare SPV – indică dacă au fost completate datele facturii fiscale finale
Proiect SPV – trebuie să se completeze automat cu valoarea FARM după ce se preia identificatorul unic din SIUI
Comandă SPV – trebuie să se completeze automat cu valoarea identificatorului unic preluat din SIUI

IMPORTANT! Factura va putea fi raportată în SPV dacă sunt respectate simultan următoarele condiții:
– Este finalizată în SIUI
– Indetificatorul unic pentru SPV a fost preluat din SIUI
– Datele facturii finale au fost completate (coloana Pregătită pentru SPV este Da)

4. În momentul în care se va încerca raportarea facturii la ANAF, dacă nu au fost revizuite niciodată datele facturii fiscale finale, va apărea o fereastră nouă în care se pot introduce datele facturii fiscale finale:
Seria și numărul facturii vor fi precompletate automat cu aceeași serie și număr din factură proforma
Data facturii va fi precompletată cu data curentă

bizpharma_factura_cas_proforma

Se verifică datele introduse și se apasă butonul Salvează [F2], moment în care factura va fi marcată ca pregătită pentru raportare în SPV. Alternativ se poate folosi butonul Date factură fiscală [F11] pentru a introduce sau modifica datele facturii fiscale finale.

bizpharma_date_factura_fiscala

5. După ce datele de mai sus sunt introduse corect, factura se poate raporta la ANAF. Fișierul XML pentru factură trimis în SPV va conține automat noile câmpuri solicitate de CNAS:
BT-11 – va fi completat cu categoria de furnizor – FARM
BT-13 – va fi completat cu identificatorul facturii preluat din SIUI

6. Factura va fi preluată de CJAS din SPV și se va mapa automat cu factura proforma raportată în SIUI. Dacă maparea reușește, factura va intră pe fluxul normal de decontare.

În concluzie, rugăm toți utilizatorii BizPharma ca în următoarea perioadă să utilizeze aplicația actualizată la zi. Sunt posibile lansări de noi versiuni referitoare la acest subiect și pentru a beneficia de toate modificările este necesar să aveți update-urile la zi.

Suntem mereu la dispoziția dumneavoastră.
Echipa Setrio

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email