Parteneriatele si necesitatea protectiei datelor cu caracter personal

necesitatea protectiei datelor cu caracter personal

Destul de des întâlnit și adoptat, conceptul de parteneriat își face intrarea și pe piața românească, mai ales în rândul tinerelor companii de tip start-up. Pareteneriatele reprezintă un avantaj pentru antreprenori și totodată o strategie de creștere ce poate fi adoptată de orice întreprindere.

Totuși ce sunt parteneriatele?
Parteneriatele reprezintă colaborări strategice între două sau mai multe organizații, cu scopul de a atinge obiective comune, de a crea legături și de a obține beneficii. Aceste parteneriate pot lua diverse forme și pot varia în funcție de natura și scopurile colaborării.

În contextul protecției datelor cu caracter personal și a respectării legislației în vigoare, parteneriatele se referă la relațiile și colaborările dintre diverse organizații sau entități care împărtășesc date cu caracter personal, ca de exemplu colaborări pentru poiecte comune, parteneriate de marketing, prestări de servicii etc.

Chiar și în cazul parteneriatelor, protecția datelor cu caracter personal este esențială.

Nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal poate atrage o serie de sancțiuni și amenzi semnificative.

Parteneriatele implică transferul și procesarea datelor personale între părțile implicate. Protecția adecvată a acestor date ajută la reducerea riscurilor de pierdere, acces neautorizat sau utilizare incorectă a datelor.

Totdată, schimbul de date între parteneri trebuie să fie făcut astfel încât riscul de pierdere, accesul neautorizat sau utilizarea incorectă să fie reduse la minim de către toate părțile implicate.

Asigurarea protecției datelor cu caracter personal este un aspect extrem de important în cadrul unui parteneriat, fiecare parte implicată fiind obligată să respecte responsabilitățile în privința protecției.

Pentru a respecta legislația în vigoare, părțile implicate în parteneriat trebuie să îndeplinească anumire cerințe, printre care:
1. Acorduri de confidențialitate și de protecție a datelor: este necesară stabilirea clară și detaliată între părțile implicate în parteneriat, prin încheierea de acordui în care să fie specificate modalitățile de prelucrare a datelor cu carater personal, responsabilitățile și obligațiile fiecărei părți.

2. Măsuri de siguranță : asigurați-vă că implementați măsuri adecvate de securitate a datelor, precum criptarea informațiilor, accesul restricționat la date sensibile și actualizarea regulată a sistemelor de securitate. Va recomandăm să asigurați un nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate prelucrării datelor.

3. Consimțământul persoanelor vizate: în cazul în care sunt colectate și prelucrate date cu caracter perosonal ale unor persoane individuale, obțineți consimțământul acestora în mod clar și transparent, inclusiv că acestea sunt informate cu privire la modul în care datele lor sunt utilizate și partajate între parteneri, dar și cu privire la drepturile acestora (acces, rectificare, ștergere, restricționare etc.)

Acestea sunt doar câteva aspecte pe care ar trebui să le aveți în vedere atunci când abordați protecția datelor cu caracter personal în cadrul unui parteneriat.

Respectarea cerințelor regulamentului nu doar că previne sancțiunile legale, dar și consolidează relațiile de afaceri prin asigurarea unui tratament responsabil și securizat al datelor personale.

Pentru informații suplimentare va stăm la dispoziție pe platforma dedicată GDPR, MyBiz.eu  

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email