Comunicat CNAS – Noi reglementari privind acordarea serviciilor medicale pe perioada starii de urgenta

Comunicat preluat de pe Facebook CNAS
Accesati sursa aici

 

Executivul a aprobat pe 30 martie Hotararea de Guvern care cuprinde o serie masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta. Proiectul de act normativ a fost publicat in transparenta decizionala in data de 23 martie 2020,  iar propunerile specialistilor din domeniul medical si ale pacientilor au fost analizate si implementate in  Hotararea de Guvern aprobata ieri, in scopul asigurarii accesului la servicii medicale in conditii de siguranta pentru medici si pacienti, prin limitarea deplasarilor si interactiunii cu alte persoane.

 

Astfel, serviciile medicale si medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID 19 si a complicatiilor acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei, pe toata perioada starii de urgenta.

 

Tot pe perioada starii de urgenta, medicii de familie si medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda consultatii la distanta, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu incadrarea intr-un numar maxim de 8 consultatii/ora.

 

De asemenea, in vederea asigurarii managementului pacientilor simptomatici de catre medicii de familie si medicii de specialitate din specialitatile clinice din ambulatoriul clinic, pe perioada starii de urgenta pacientii beneficiaza de consultatii, inclusiv la distanta, pentru orice manifestari clinice sugestive pentru infectia cu coronavirus, pentru toate persoanele aflate pe teritoriul Romaniei, chiar daca nu sunt asigurate.

 

Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultatiile medicale la distanta in fisa pacientului si in registrul de consultatii, dupa caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat si a intervalului orar in care acestea au fost efectuate, si va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescriptiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronica.

 

Medicul de familie poate emite prescriptie medicala, in continuare, pentru pacientii cu boli cronice cu schema terapeutica stabila, in baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicala si/sau confirmarea inregistrarii formularului specific de prescriere – si pentru medicamentele care pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari erau prescrise de catre medicii specialisti.

 

Pentru pacientii cu boli cronice cu schema stabila de tratament, medicii de familie pot elibera prescriptie medicala fara a mai fi necesara o noua reevaluare a  medicului  specialist, respectiv fara a mai fi necesara reinnoirea scrisorii medicale initiale.

 

Pentru emiterea prescriptiei medicale se pot acorda consultatii la distanta in structurile ambulatorii ale spitalelor publice si private.

 

Medicii din spital pot elibera, daca situatia o impune, la externarea asiguratului, prescriptie medicala in ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de iesire din spital, cu exceptia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de pana la 30 de zile. Detalierea modalitatii de prescriere va fi stabilita prin norme.

 

Se prelungeste cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialitati clinice si a biletelor de trimitere pentru specialitati paraclinice, a recomandarii medicale pentru dispozitive medicale si a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigatiei PET-CT.

 

Pe perioada starii de urgenta se suspenda obligativitatea utilizarii cardului national de sanatate si a documentelor inlocuitoare ale acestuia.

 

A fost aprobata prelungirea termenelor de aplicare a actelor normative referitoare la pachetele de servicii si la Contractul-cadru, precum si la programele nationale de sanatate, pe toata perioada starii de urgenta.

 

Actul normativ cuprinde si o serie de reglementari referitoare la modul de finantare a furnizorilor de servicii medicale pe perioada instituirii starii de urgenta. Astfel, pentru unitatile de specialitate care acorda servicii medicale, investigatii paraclinice, medicamente in cadrul programelor nationale de sanatate publica, cat si pentru unitatile sanitare care vor derula programe nationale in perioada starii de urgenta, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020.

 

Biroul de presa 1

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email